Müslümanlar İle İlgili Kararları Neden Batı Veriyor?


Orta-doğu ile ilgili kararları neden Batı veriyor ?

Orta-doğu...

Osmanlı İmparatorluğu'nun  çöküşü ile çorap söküğü gibi dağılıp parçalanan, cetveller ile sınırları çizilip, adeta hizaya getirilmeye çalışılan, Bıraktıkları karanlık  ajanlar ile Müslümanlığı vahşet dini gibi Dünyaya tanıtan, İstemedikleri hükümetleri sahte darbeler ile  deviren arap baharları ile insanları törpüleyip  yüzbinlerce insanı mülteci konumuna düşüren. Kanın,şiddetin, yoksulluğun adeta  bu bölgenin kaderiymiş gibi yansıtılan Müslüman coğrafyası...

Burda asıl vurgulamak istediğim nokta

Ortadoğu ülkelerinin iç meseleleri ile ilgili kararları Müslüman ülkeler  yerine neden Batı'nın verdiği!

Özelliklede ingiltere ve Amerikanın her konuda orta-doğu devletlerine ayar vermesi bölge ülkelerinin bu mandaya ses çıkarmamalarının nedeni nedir ?

Hiç kuşku yok ki tüm yaşanan bu zulümden islam coğrafyasındaki yönetimlerde sorumludur.

Özellikle ortadoğu'nun geneline yayılmış olan sentetik uydu devletler, ingiliz mandasının esiri olmuş yancı hükümetler, satın alınmış medya,  kiralık Batı hayranı ideolojiler, toplumun sinir  uçlarını kontrol eden düşünce kuruluşları, kabuk bağlamış yaraları kaşıyıp ortadoğu ülkelerini birbirine kırdırma siyaseti...

Kurandan uzak parçalara  bölünmüş  sanattan bilimden estetikten uzak kadın haklarının olmadığı bir coğrafyada Batı istediği gibi at koşturabilmektedir.

Orta-doğunun  kaderi zulüm gözyaşı savaşlar değildir. Burada Müslüman coğrafyasının acı çekmesinin istinasız tek nedeni "Birlik olmamalarıdır"  oysaki Kuranda Rabbimiz ;

Allah´a ve Resûlü’ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.  (Enfâl 8:46, )

Ayetiyle müslümanların birlik olmalarını emretmiştir. Ve bu emir farz bir ibadettir. 

Müslüman coğrafyası, Batının değil Allah'ın emrini yerine getirmelidir. Klasik bayat siyasetle hiç bir ivme kazanılmadığı coğrafyada yaşanan  durumdan ötürü ortadadır.

Müslüman devletlerin iç ve dış politikalarının kaderi artık Batı'nın güdümünden çıkmalıdır. Bu da Kuran'da Allah'ın emrini yerine getirmekle olur. Çünkü müslümanlar kardeştir.

Mü´minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah´tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucurât 49:10,)

İslâm coğrafyası kendi içindeki ayrışmaları bırakıp Allah'ın emrini yerine getirerek Birlik olmalıdır. Bu birlik siyasi değil Kuranda bildirildiği üzere  " kardeşlik " üzerine olmalıdır.

Unutulmamalıdır ki islam coğrafyasındaki mezhep savaşlarından arap baharlarına kadar yaşanan tüm olaylar  'spontane ' gelişmemektedir.  Olayları organize eden dirlik düzen bırakmayan çete benzeri derin bir Deccali yapılanma şuan Müslüman coğrafyasını istila etmektedir.

Kuranda Allah yeryüzünde dirlik düzen bırakmayan bir çete olduğunu haber vermektedir.

[ Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik-düzenlik bırakmıyorlardı. (Neml 27:48, ) ]


Ancak şurası unutulmamalıdır Allah, dünyadaki her olayı sebeplere bağımlı yarattığı gibi dünyanın son zamanındaki kargaşa ortamını da belirli sebeplere bağlı olarak yaratmıştır. Bunun için kötülük var olmalı, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmalı ve iyi ve kötünün mücadelesi mutlaka gerçekleşmelidir.

Yapılan hiçbir plan, Allah’tan bağımsız değildir.

Tüm hileli planlar yok olacak şekilde yaratılmıştır. Tüm bu hileli düzenleri kuranlar Allah katında yenilmiş olarak yaratılmıştır. 

[  Onlardan öncekiler de hileli-düzenler kurmuşlardı; fakat düzen kuruculuğun (tedbirlerin, karşılık vermelerin) tümü Allah´a aittir. Her bir nefsin ne kazandığını O bilir. Bu yurdun sonu kimindir, inkar edenler pek yakında bileceklerdir. (Ra’d 13:42, )  ]

Müslümanların dikkatli olmaları her türlü fitneye karşı ise Kuran ile mücadele vermeleri bu sebeble önemlidir. 

Ancak şurası unutulmamalıdır ki,

Tüm zihinlere hakim olan, her planın planlayıcısı olan gerçek üst Akıl, Yüce Rabbimiz Allah’tır. Hiçbir güç, Allah’ın planının önüne geçemez

Metafizik işleyen bu dünyada Allah, mutlaka, inananların ve iyilerin zaferini getirecektir.

[Allah, yazmıştır: “Andolsun, Ben galip geleceğim ve elçilerim de.” Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21) ]