Kabul edildi! Artık zorunlu olacak

Kabul edildi! Artık zorunlu olacak

TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 13 maddesi daha kabul edildi. 1 Haziran 2019'dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu olacak. Denizlerde yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilecek.

29 Kasım 2018 - 16:51

Bugün kabul edilen maddelere göre, İmar Kanunu'na "Mekansal Strateji  Planı" başlığı ekleniyor. "Ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile  stratejilerini mekanla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları  yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile  bütün olan plan" şeklinde tanımlanan Mekansal Strateji Planı doğrultusunda,  "Nazım İmar Planı" ve "Çevre Düzeni Planı" tanımlarında da uyum değişiklikleri  yapılacak.

Mekansal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekansal  Strateji Planlarına uygun olarak "Çevre Düzeni Planları" ve "İmar Planları"  kademelerinden oluşacak. İmar planları ise "nazım imar planı" ve "uygulama imar  planı" olarak hazırlanacak. Her plan, bir üst kademedeki plana uygun olarak  hazırlanacak.

Mekansal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge  planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde ortaya  konulan hedefler dikkate alınacak.

Büyükşehirlerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılmış olması  halinde, gerekli görülen bölgelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının  yapılmasına engel teşkil etmeyecek.

İmar mevzuatına konu edilen veriler arasına, gelişen teknolojinin  getirdiği yeni teknikler dikkate alınarak "orto-görüntüler" de dahil ediliyor.

Nitelikli yapılaşma için sınıflandırılmış yetki belgesi

Kamu kurum ve kuruluşlarınca inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin  hizmet alımı yapılmış ise inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni  mesuliyet, kamu kurum ve kuruluşu adına danışman firmanın mimar ve  mühendislerince üstlenilebilecek.

Nitelikli yapılaşmanın sağlanabilmesi ve müteahhitlerin  ihtisaslaşmasının sağlanması amacıyla yetki belgeleri, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığınca sınıflandırılacak.

Ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan yapılar, idare tarafından  tespit edildiğinde mühürlenecek ve inşaatı durdurulacak. Ruhsata bağlanamayacağı  veya aykırılıklarının giderilemeyeceği anlaşılan yapılar, bir aylık süre  beklenmeden belediye veya valilikçe yıktırılacak.

1 Haziran 2019'dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlarda  hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park  istasyonları zorunlu hale gelecek. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet  yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Çalkaya bölgesindeki halkın, 1990'lı  yıllarda yapılan imar planlarına bağlı olarak 70'in üzerinde imar uygulaması  sonucu ortaya çıkan mağduriyetleri giderilecek. Buna göre kentsel dönüşüm ve  gelişim proje alanı ilan edilen alanlarda, tescilli olan mevcut parseller esas  alınarak imar uygulanacak.

Kıyıda ve denizde, uygulama imar planı kararı ile enerji iletim  hatları yapılabilecek. Denizlerde, imar planı kararı ile Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen  alanlarda, yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilecek.

Hazineye ait kamu konutlarından kat irtifakı kurulmuş olanlar da  bağımsız bölümler halinde satılabilecek ve bu konutlarda oturanlar öncelikli alım  hakkından yararlanabilecek.

Yazılı uyarı, idari para cezası ve lisans iptali

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli yapı tespiti için  lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetleyebilecek.  Görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri durumunda, işlenen fiilin ağırlığına  göre yazılı olarak uyarı, idari para cezası ve lisans iptal cezası  uygulanabilecek.

İki kez yazılı olarak uyarı cezası alınmasından sonra uyarı cezasını  gerektiren başka bir fiilin tespit edilmesi, riskli yapı tespitinde yapıya  ilişkin verilerin eksik veya yanlış alınarak hesap yapılması sonucu riskli bir  yapının risksiz veya risksiz bir yapının riskli olarak tespit edilmiş olması ile  yapıda teknik inceleme yapılmadan "riskli yapı tespit raporu" hazırlanması  durumunda 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Lisanslandırma şartlarının kaybedilmesi üzerine verilen süre içinde  şartların sağlanmaması, lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge  sunulduğunun tespit edilmesi, mevcut olmayan bir yapı hakkında "riskli yapı  tespit raporu" hazırlanması ile daha önce 3 kez idari para cezası alınmış olması  durumunda lisans iptal edilecek. Lisansı iptal edilen kuruluşların ortakları, bu  kuruluştaki hisselerini devretseler dahi 5 yıl süreyle başka bir lisanslı  kuruluşa ortak olamayacak, bunların kurdukları kuruluşlara lisans verilmeyecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da  yapılan değişiklikle anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine,  kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici  konut veya iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, teklifin 22. maddesinin kabul  edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine Şentop, birleşimi  bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu haber 217 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ağbaba’dan Şeker Fabrikası Arazisi İddiası
Ağbaba’dan Şeker Fabrikası Arazisi İddiası
Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi! Fiyatlara nasıl yansıyacak
Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi! Fiyatlara nasıl yansıyacak