Bedenimizdeki Yaratılış Gerçeği
Uğur Çoşkun

Uğur Çoşkun

Bedenimizdeki Yaratılış Gerçeği

04 Ocak 2021 - 23:28

Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa Yaratıcı Biz miyiz? (Vakıa Suresi, 57-59)

Kuranı Kerimde yüce Allah insanlara, kimi zaman gök yüzündeki ve yerdeki, kimi zaman da hayvanlardaki yaratılış mucizelerini, Kendi varlığının delilleri olarak örnek gösterir. İşte delillerin en önemlilerinden biri de, insanın kendi yaratılışıdır.

Başlı başına bir sanat harikası olan insan bedeni muhteşem bir yapıya sahiptir mesela,üreme hücreleri daha ilk bölünmeye başladıkları andan itibaren bir denetim altında hareket etmekte, belli bir plan uygulamaktadırlar. Hiçbir başı boşluk yokturdur. Hücreler tam gereken bölünmeleri geçirmekte, gereken kromozom sayılarını tutturmakta, işlemlerin sıralamasında hiçbir değişiklik ya da eksiklik olmamaktadır. Her organ, bunları oluşturan hücreler, bu hücreleri oluşturan organeller büyük bir uyum içinde hareket etmektedir. Bundan başka, vücuttaki işlemlerin gerçekleşmesinde fonksiyonu olan hormonları ve enzimleri oluşturan moleküller de, bu molekülleri oluşturan atomlar da son derece sistemli bir haberleşme ile ne zaman faaliyete dahil olacaklarını bilmekte, hangi organda nasıl bir etki oluşturmaları gerektiğini hiç şaşırmamaktadırlar.

Hiç kuşku yok ki Hücreler, enzimler, hormonlar, kısacası vücudun parçaları arasındaki bu uyum elbette ki üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Ve insanın kendisine bazı kaçınılmaz sorular sormasına sebeb olur.

Tüm bunları var eden kimdir?

Moleküller nasıl bu denli bilinçli hareketler sergileye bilmektedirler?

İnsan bedenindeki şuursuz hücreler bir amaca hizmet ettiklerini kimden nasıl öğrenmişlerdir?

Hücreler nasıl başka hücrelerin ihtiyaçlarından haberdar olmakta ve tam gereken zamanda, gereken ihtiyaçları sağlamaktadırlar?

Aklı,gözleri, şuuru, olmayan molekülün, bu molekülü oluşturan atomların plan yapması, bu plana uygun hareket etmesi, bir kısmının emir verip, diğerlerinin bu emire uyması, verilen emiri anlayabilmesi ve eksiksizce uygulaması, tesadüfen ortaya çıkması mümkün olmayacak kadar olağanüstü olaylardır. Ve bugüne kadar yaşamış olan ve halen yaşayan milyarlarca insanın her birinin bedeninde bunların istisnasız gerçekleşmesi, aynı uyumun kusursuz bir şekilde her insanda işlemesi durumu çok daha olağanüstü bir hale getirmektedir.Burdaki muhteşem sanat gösterisi kime yapılmaktadır? hiç kuşku yokki molaküllere irade vermek onlarda akıl aramak boşunadır.

Kendi vucudumuzu oluşturan gözle görülmeyecek kadar küçük hücrelere ve bu hücrelerin ürettikleri hormonlara, enzimlere ve diğer yüzbinlerce ayrıntıya üstün bir akıl ve şuur gerektiren tüm bu özellikleri kazandıranın, başıboş tesadüfler olamayacağı açıktır. İnsan bedeninde kusursuz bir şekilde işleyen tüm sistemlerin her aşamasının ve her parçasının insanın kavrama sınırlarının ötesinde ve eşi benzeri olmayan bir aklın gücü ile hareket ettikleri çok açıktır. İşte o akıl tüm alemleri yoktan var eden Allahtır.Allah ayetlerinde Kendisi’nden başka İlah olmadığını bildirmiştir. Bakara Suresi'nde şöyle buyurulmaktadır:

Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbirşeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)


Dipnotlar :

Keith L. Moore, The Developing Human - Clinically Oriented Embryology, W. B. Saunders Company, 1983, Canada, s. 141

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar