TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'IN İSLAM DÜŞMANLIĞI
Dr İmbat MUĞLU

Dr İmbat MUĞLU

KORONAVIRÜS BIR BIYO-TERÖR ARACI MI?

TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'IN İSLAM DÜŞMANLIĞI

31 Mart 2020 - 17:54

 

Bebek katili PKK terör örgütünün kuruluşu 1970’li yılların başında olmuş olsa da ilk silahlı eylemini 15
Ağustos 1984’de kanlı örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın emir ve talimatıyla Siirt'in Eruh
ve Hakkâri'nin Şemdinli ilçelerine gerçekleştirmiştir.Bu tarihten sonra PKK saldırıları dur durak bilmeden
devam etti.Türkiye'nin büyümesini, huzura kavuşmasını istemeyen dış mihrakların maşa örgütü PKK
terör örgütü ve uzantıları yıllardır kanlı yüzlerini her mecrada bizlere gösterdi.Bebek katilliği tescillenmiş
PKK , güvenlik güçlerinin,elinde tebeşir olan öğretmenin,cemaati ile secdeye giden imamın,sağlık
ocağındaki sağlık çalışanının…ve nice devlet memurun yanı sıra kundaktaki bebekler, çocuk ve
kadınların da aralarında bulunduğu on binlerce vatandaşımızı hedef alarak on binlercesini Şehit etti ve bir
o kadarını da yaralamıştır.Bu yazımda özellikle bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’ın ,
ibadethanelere,din adamlarına ve İslam’a olan düşmanlığı anlatmaya çalışacağım.Örgüt ülkemizde
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzlerce camiyi tahrip etti,yaktı ve camilerde ibadet
eden cemaat ile imamları da katletti.Terör örgütüne saldırı emrini veren İmralı’daki katil tam bir İslam
düşmanı.Elebaşının bu düşmanlığı sadece katil sürüsüne yaptırmış olduğu eylemsel faaliyetlerle sınırlı
değil bununla birlikte örgütün iç yapısını oluşturan elemanların her birinin İslam düşmanı olarak
yetişmesi için baskıcı eğitim metotlarını kullandığı gibi etkileşim içinde oldukları sosyal mecralarda da
düşmanlığını ortaya koymaktadır.Güvenlik güçleri tarafında ele geçirilen yada teslim olan teröristlerin
çoğunun ifadesinde, PKK’nın dağ kadrosunda ki sözde eğiticilerinin sürekli İslamı ve Müslümanları
kötülediklerini, Kürtlerin asıl dininin Zerdüştlük olduğunu, Allah'ın olmadığı, İslam inancının terk
edilmesi gerektiğini vb. konularda kendilerine sürekli baskı yapıldığını ve bu baskı ve zorlamalara
rağmen inancından vazgeçmeyen teröristlerin aşağılandığını,dini değerler ve ibadetlerle alay edildiğini,
bu davranışlara karşı çıkanların ajan muamelesi gördüğünü, bölücü terör örgütünün Ramazan ayında
inancından vazgeçmeyenler üzerinde baskıyı daha da arttırdığını ifade etmişlerdir. PKK'lı teröristlerin
yuvalandıkları Kandil'de Zerdüşt ayinlerini ele başı Abdullah Öcalan'ın eşliğinde yaptıkları fotoğrafları
boy boy manşetlere taşınmıştı bir dönem. Ateist terörist başının Marksist – Leninist ideolojiye dayalı
olarak kurduğu kanlı örgütten başka ne beklenebilir ki.Din düşmanlığı üzerine kurulan PKK terör örgütü
FETÖ terör örgütüne benzer yöntemlerini kullanarak İslam dinine sözde önem verdiği görüntüsüyle
yıllarca din istismarı yaparak, bölge halkının desteğini kazanma yollarını denemiştir. PKK dini istismar
faaliyetlerine ise ilk defa 1987 yılında cephe yapılanması ERNK içerisinde yer vermeye başlamış ve kısa
bir süre sonra Şam’da kongre yapılmıştır.Bu kongrede alınan kararlar ise şunlardır:1.Dinsel mezhepleri
PKK çevresinde toplamak,2.Aleviliği bir ulusal direniş motifi olarak ele alıp özgün bir yaklaşımla
değerlendirmek,3.İmamlar Birliğini kurumlaştırmak; camileri ulusal propaganda merkezleri olarak siyasal
amaçla kullanmak; hutbeleri propaganda amacıyla değerlendirmek. Bu kongreden hemen sonra alınan
kararlar doğrultusunda, terör örgütü bölge halkına ayetli,hadisli bildiriler dağıtıyor ve halk camilerde
toplanarak, örgüt propagandası yapılıyordu.Köy halkının önünde namaz kılınıyor ve kimi zaman da halka
Kur’an-ı Kerim hediye ediliyordu.Örgüt yayınladığı bildirilerde, Öcalan’ın Kürtleri kurtarmak için Allah
tarafından görevlendirildiğini öne sunarak halkı etkilemeye çalışmıştır. “İslam dinini istismar eden

T.C.’yi Tecrit ve Teşhir edelim.” başlıklı bildirilerde; “Yeri, göğü, taşı, toprağı, canlı cansız bütün
varlıkları, yoktan var eden, var’dan da yok edecek olan, ay ve güneşin şavkıyla tüm karanlıkları
aydınlatan, iyi ile kötüyü ameline göre cezalandıran ya da mükafatlandıran en son dinimiz olan
Müslümanlığı yeryüzüne yaymak için Hz. Muhammed (s.a.v.)’i yaratan ve bugün de katliamcı, barbar,
zulümkar, faşist Türk egemenlerine karşı Kürdistan halkının önderliği yapmasını emrettiği Abdullah
Öcalan’ı başımıza önder eden yüce rabbimize şükürler ederiz. Yine yüce Allah’ımızdan dileriz ki
zalimlere ve kafirlere karşı, ezilen mazlum halkların, hak sahibi insanların başından, hak arayan böyle
önderler eksik etmesin.” şeklindeki açıklamalarıyla insanlara Abdullah Öcalan’ın kendilerine Allah
tarafından önder tayin edildiğini lanse edip, insanların buna inanmalarını, girdikleri bu yolda kendilerini
desteklemelerini belirtmişlerdir. Bu bildiride din konusunda oldukça ılımlı düşünceler besleyen, Allah ve
peygamber hakkında yüceltici ithamlarda bulunan terörist başı esasında Allah’ın varlığını kabul
etmediğini yakın çevresine ve militanlarına sürekli dile getirmiştir.Örgüt ele başının İslam’a bakışı ile
ilgili olan sözlerinden birkaç tanesi şöyledir. Öcalan"a göre İslam bir hastalık. “Yukarıda Tanrı olsaydı,
beni yine yanlış yola sevk edecekti. Allah da Kürtler için değildir, Kürtleri şaşırtıyor. Kürtlerin Allah'ı da
onları yanlış yola sevk ediyor. Bunun için ben kendi kendimin tanrısıyım.” (Abdullah ÖCALAN; Sanat
ve Edebiyatta Kürt Aydınlanması” Sayfa:153) “Dine yeni bir yaklaşım getiriyorum" diyerek, Hakk ile
batılı birbirine karıştıran ve “yeni bir din kurduğunu" iddia eden Öcalan;“Kürtler, beni peygamber kabul
ediyor. Bu bir hakikattir, inkar edilemez.” (Kürdistan’ın Sesi Dergisi, 09 Şubat 1996 ),5. “Kürtler
İslamlaştıkça Kürtlüklerini unutuyorlar!” “Kürt din adamları Kürtlüğe ihanet ediyor!” “İslam, Kürtlüğe
ihanet ediyor!”. Bu ve benzeri bir çok söylemi olan bebek katili Öcalan bunlarla yetinmeden; oruç
tutmayı, namaz kılmayı, kurban kesmeyi, dua etmeyi ve bayramları kutlamayı halkların önemli
mevsimsel zamanlarda yaptıkları gösterilere benzetiyor ve bu ibadetleri birer tiyatro olarak nitelendirip
camilerin, ibadethanelerin ve kutsal yerlerin halkın eğitildiği akademi ve tiyatro gibi sanatsal işlevlere
kavuşturulması gerektiğini belirtiyor.Bunun gibi onlarcası olan sözlerinden de anlaşılacağı üzere,ele başı
ÖCALAN Müslüman düşmanlığı ile birlikte açıkça ALLAH’ı inkar etmektedir.Kaldı ki her yanı ayrı
güzel ve çoğunluğunu Müslümanların oluşturmuş olduğu bu topraklarda (özellikle Güneydoğu Anadolu
ve Doğu Anadolu bölgemizi kasten söylüyorum.Çünkü terör örgütü yıllarca bu bölgede ki kardeşlerimizi
kandırarak hedef almıştır.) inancımızın kuvvet ve kudretini kelimelerle ifadeye bile gerek görmüyorum.
Ve bu coğrafyada yetişmiş onlarca, adı pek çoğumuz tarafından bilinen, nice eserler vermiş alimleri,…
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da bu katile inanan, kör gözlerle inanan insanların pek çoğunun işin aslını
bilmediklerini, bilseler kuvvetle muhtemel inançlarından vazgeçmeyecekleri düşüncesindeyim. Maalesef
önümüzdeki resimde kendini peygamber sanan, dış güçlere maşa olan bir maşa, maşanın elinde ise körü
körüne inanmış gerçeği bilmeyen maşaya tabi olan başka katil maşalar var.Bu katilin kurmuş olduğu terör
örgütü PKK’nın ve siyasi uzantılarının peşinden gidenlere söyleyecek kelime bile bulamıyorum. Yüce
kitabımız Kuran-ı Kerim’ in ilk sözleri geliyor aklıma ; “Yaratan Rabbinin adıyla OKU!”

Dr.İmbat MUĞLU

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar