• Türk-İş, Hak-İş ve DİSK: Bu vergi düzeni adil değildir!
    Türk-İş, Hak-İş ve DİSK: Bu vergi düzeni adil değildir!

    Türk-İş, Hak-İş Ve DİSK, işçilerin ve tüm çalışanların en önemli sorunlarından biri olan vergi yüklerinin azaltılması ve vergide adaletin sağlanması için ortak basın açıklaması gerçekleştirerek görüşlerini ve taleplerini kamuoyunun, hükümetin ve 2020 yılı bütçesini görüşmekte olan TBMM’deki siyasi partilerin dikkatine sundu.